Course Description
เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคในการลงสีแฟชั่นสำหรับวัสดุหนังประเภทต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
  1. กระดาษ
  2. ดินสอ
  3. ยางลบ
  4. สีไม้ระบายน้ำ
  5. สี COPIC Marker เบอร์ 0 / 110 / C6 / C8 / R39
(สำหรับการลงสีและลายผ้า นักเรียนสามารถเลือกใช้สี COPIC ได้ตามความชอบ) หมายเหตุ คอร์สเรียนที่ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ทุกกรณี หากไม่สามารถทำรายการชำระเงินได้กรุณาติดต่อที่ Line: @bunkafashion *เมื่อสมัครคอร์สเรียนแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ 90 วันนับจากวันสมัคร

Leather

เทคนิคการลงสีแฟชั่นวัสดุหนังประเภทต่าง ๆ

890 THB

23 นาที
Fashion Coloring Technique
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
Course Structure
บทเรียน 23 mins
Chapter 1 - ขั้นตอนและเทคนิคในการลงสีแฟชั่นสำหรับวัสดุหนังประเภทต่างๆ 23 mins

Leather

เทคนิคการลงสีแฟชั่นวัสดุหนังประเภทต่าง ๆ

890 THB

23 นาที
Fashion Coloring Technique
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
90 day(s)