จากนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ซึ่งปัจจุบันนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักประเภทหนึ่งของประเทศไทย
ที่จะช่วยสร้างรายได้และอาชีพให้แก่ประชากรในประเทศไทย เป็นจำนวนมาก บริษัทชั้นนำในกลุ่มเครือสหพัฒน์ฯ
ได้เล็งเห็นความสำคัญและร่วมมือกันก่อตั้งโรงเรียน Bunka Fashion School เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548
ซึ่งมีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในอันที่จะเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถให้กับวงการแฟชั่นและ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทย ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่ากับนานาชาติต่อไป


ทั้งนี้ทางโรงเรียน ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้การสนับสนุนให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถาบันแฟชั่นที่มีชื่อเสียงและได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 ของโลก ที่ก่อตั้งมายาวนาน กว่า 93 ปีและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการผลักดันให้กรุง Tokyo
ก้าวเป็น 1 ใน 5 มหานครแฟชั่นของโลกในปัจจุบัน
อีกทั้งยังได้สร้างสรรค์ Fashion Designers ระดับโลก อาทิ Hiroko Koshino, Takada Kenzo,
Yohji Yamamoto และ Tsumori Chisato เป็นต้น

bunka-fashion-school-03
ภายใต้หลักสูตรมาตรฐานเดียวกับ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้และฝึกฝนทักษะ แฟชั่นอย่างครบวงจร
นับตั้งแต่การออกแบบ การสร้างแพทเทิร์น การเลือกสรรวัตถุดิบ เทคนิคตัดเย็บ เทคนิคปรับแก้การตกแต่ง เครื่องแต่งกาย
ตลอดจนวิทยาการแฟชั่นทันสมัยอื่นๆอย่างครบวงจรโดยทางโรงเรียนมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงเป็นสำคัญ
เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะฝีมือที่แท้จริงของตนเองต่อไป