Course Description
เรียนรู้วิธีในการเลือกใช้สีประเภทต่างๆ เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคในการลงสีเบื้องต้น โดยใช้สีโคปิคและสีไม้ แบบไม่มีเส้นตัดขอบ เพื่อให้งานที่เนียนเป็นธรรมชาติมากขึ้น ตั้งแต่การสีผิว ใบหน้า และเนื้อผ้าประเภทต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
  1. กระดาษ
  2. ดินสอ
  3. ยางลบ
  4. สีไม้ระบายน้ำ
  5. ปากกาเจลสีขาว (Milky)
  6. สี COPIC Marker เบอร์ R00 หรือ E00 /  R000 หรือ E000 / R11 หรือ R30 /E11 / E21 / W3 / C2 / C4 / C6 / C8 / CV91 / 110
(สำหรับการลงสีและลายผ้า นักเรียนสามารถเลือกใช้สี COPIC ได้ตามความชอบ) หมายเหตุ คอร์สเรียนที่ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ทุกกรณี หากไม่สามารถทำรายการชำระเงินได้กรุณาติดต่อที่ Line: @bunkafashion *เมื่อสมัครคอร์สเรียนแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ 90 วันนับจากวันสมัคร

Basic Fashion Coloring Technique

เทคนิคการลงสีแฟชั่นเบื้องต้น

2,490 THB

1 ชั่วโมง 58 นาที
Basic Fashion Drawing
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
Course Structure
บทเรียน 1 hr 58 mins
Chapter 1 - แนะนำการเลือกซื้อและใช้สี COPIC 19 mins
Chapter 2 - เทคนิคในการลงสี COPIC เบื้องต้น 16 mins
Chapter 3 - เทคนิคในการลงสี COPIC สำหรับผ้าสีดำ 22 mins
Chapter 4 - เทคนิคในการลงสี COPIC สำหรับผ้าสีอ่อน 23 mins
Chapter 5 - การลงสีผิวและใบหน้า 19 mins
Chapter 6 - การลงสีผมและแต่งใบหน้า 17 mins

Basic Fashion Coloring Technique

เทคนิคการลงสีแฟชั่นเบื้องต้น

2,490 THB

1 ชั่วโมง 58 นาที
Basic Fashion Drawing
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
90 day(s)