คำอธิบายหลักสูตร
คอร์สเรียนวาดภาพแฟชั่นบน iPad ด้วย Application Procreate ตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน Application และเครื่องมือต่าง ๆ ไปจนถึงการวาดหุ่น เสื้อผ้า พร้อมลงสี [[ สามารถทดลองเรียนการลงสีผิว และสีผมได้จากวีดีโอตัวอย่าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ]]

วาดภาพแฟชั่นบน iPad ด้วย Procreate

Fashion Drawing on Procreate

2,590 THB
1,990 THB

3 ชั่วโมง 30 นาที
Fashion Drawing on iPad
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
โครงสร้างหลักสูตร
บทเรียน 3 ชั่วโมง 22 นาที
Chapter 1 - การใช้งานพื้นฐานของ Procreate 50 นาที
Chapter 2 - การฝึกวาดเส้นและรูปร่างพื้นฐาน 40 นาที
Chapter 3 - สัดส่วนและการวาดใบหน้า 31 นาที
Chapter 4 - สัดส่วนและการวาดมือและแขน 9 นาที
Chapter 5 - สัดส่วนมาตรฐานและการวาดหุ่นแฟชั่น 23 นาที
Chapter 6 - พื้นฐานการวาดเสื้อผ้า 25 นาที
Chapter 7 - พื้นฐานการลงสีพื้น แสง และเงา 21 นาที

วาดภาพแฟชั่นบน iPad ด้วย Procreate

Fashion Drawing on Procreate

2,590 THB
1,990 THB

3 ชั่วโมง 30 นาที
Fashion Drawing on iPad
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
30 วัน