Course Description
เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคในการสีแฟชั่นสำหรับผ้าไล่เฉดสี อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
  1. กระดาษ
  2. สีไม้ระบายน้ำ
  3. สี COPIC Marker เบอร์ C2 / C4 / C6 / RV91
(สำหรับการลงสีและลายผ้า นักเรียนสามารถเลือกใช้สี COPIC ได้ตามความชอบ) หมายเหตุ คอร์สเรียนที่ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ทุกกรณี หากไม่สามารถทำรายการชำระเงินได้กรุณาติดต่อที่ Line: @bunkafashion *เมื่อสมัครคอร์สเรียนแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ 90 วันนับจากวันสมัคร

Ombre Fabric

เทคนิคการลงสีแฟชั่นผ้าไล่เฉดสี

890 THB

26 นาที
Fashion Coloring Technique
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
Course Structure
บทเรียน 26 mins
Chapter 1 - เทคนิคในการสีแฟชั่นสำหรับผ้าไล่เฉดสี 26 mins

Ombre Fabric

เทคนิคการลงสีแฟชั่นผ้าไล่เฉดสี

890 THB

26 นาที
Fashion Coloring Technique
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
90 day(s)