Course Description
เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคในการลงสีแฟชั่นสำหรับผ้าลายตาราง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
  1. กระดาษ
  2. ปากกาเจลสีขาว (Milky) หรือ น้ำยาลบคำผิด
  3. สีไม้ระบายน้ำ
  4. สี COPIC Marker เบอร์ R46 / R39 / C4 / C6 / C8 / 110 / C1 หรือ C2 หรือ W1
(สำหรับการลงสีและลายผ้า นักเรียนสามารถเลือกใช้สี COPIC ได้ตามความชอบ) หมายเหตุ คอร์สเรียนที่ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ทุกกรณี หากไม่สามารถทำรายการชำระเงินได้กรุณาติดต่อที่ Line: @bunkafashion *เมื่อสมัครคอร์สเรียนแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ 90 วันนับจากวันสมัคร

Checked Fabric

เทคนิคการลงสีแฟชั่นผ้าลายตาราง

890 THB

41 นาที
Fashion Coloring Technique
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
Course Structure
บทเรียน 41 mins
Chapter 1 - เทคนิคการลงสีแฟชั่นผ้าลายตาราง 41 mins

Checked Fabric

เทคนิคการลงสีแฟชั่นผ้าลายตาราง

890 THB

41 นาที
Fashion Coloring Technique
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
90 day(s)