Course Description
เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคในการลงสีแฟชั่นสำหรับผ้าลายเสือดาว อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
  1. กระดาษ
  2. ปากกาเจลสีเงิน หรือสีทอง สำหรับตกแต่งเครื่องประดับ
  3. สีไม้ระบายน้ำ
  4. สี COPIC Marker เบอร์ E33 / E29 / E21 / C1 / C3 หรือ C4 / C8 / 110
(สำหรับการลงสีและลายผ้า นักเรียนสามารถเลือกใช้สี COPIC ได้ตามความชอบ) หมายเหตุ คอร์สเรียนที่ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ทุกกรณี หากไม่สามารถทำรายการชำระเงินได้กรุณาติดต่อที่ Line: @bunkafashion *เมื่อสมัครคอร์สเรียนแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ 90 วันนับจากวันสมัคร

Leopard Print

เทคนิคการลงสีแฟชั่นลายเสือดาว

890 THB

27 นาที
Fashion Coloring Technique
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
Course Structure
บทเรียน 27 mins
Chapter 1 - เทคนิคการลงสีแฟชั่นผ้าลายเสือดาว 27 mins

Leopard Print

เทคนิคการลงสีแฟชั่นลายเสือดาว

890 THB

27 นาที
Fashion Coloring Technique
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
90 day(s)