Course Description
เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคในการลงสีแฟชั่นสำหรับผ้าทวีตแบบผ้าสีอ่อน และสีเข้ม  อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
  1. กระดาษ
  2. ดินสอ
  3. ยางลบ
  4. กระดาษทรายขัดเหล็ก
  5. สีไม้
  6. ปากกาเจลสีขาว
  7. น้ำยาลบคำผิด
  8. สี COPIC Marker เบอร์ E11 / E50 / C8 / 110
(สำหรับการลงสีและลายผ้า นักเรียนสามารถเลือกใช้สี COPIC ได้ตามความชอบ) หมายเหตุ คอร์สเรียนที่ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ทุกกรณี หากไม่สามารถทำรายการชำระเงินได้กรุณาติดต่อที่ Line: @bunkafashion *เมื่อสมัครคอร์สเรียนแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ 90 วันนับจากวันสมัคร

Tweed Fabric

เทคนิคการลงสีแฟชั่นผ้าทวีต

890 THB

36 นาที
Fashion Coloring Technique
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
Course Structure
บทเรียน 36 mins
Chapter 1 - ขั้นตอนและเทคนิคในการลงสีแฟชั่นสำหรับผ้าทวีตแบบผ้าสีอ่อน 19 mins
Chapter 2 - เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคในการลงสีแฟชั่นสำหรับผ้าทวีตแบบผ้าสีเข้ม 17 mins

Tweed Fabric

เทคนิคการลงสีแฟชั่นผ้าทวีต

890 THB

36 นาที
Fashion Coloring Technique
บุรฉัตร ตั้งจิตอารี (ครูน้ำ)
90 day(s)